De basis van probleemgedrag bij honden

Nagenoeg is iedere hond met probleemgedrag te corrigeren dat is basis van probleemgedrag bij honden.

Iedere hond streeft er naar om in balans te zijn als er ruimte is. Een hond wil zich goed en veilig te voelen en wil daarnaast een stabiele leider volgen. Honden zijn daar beter in dan wij mensen met onze psychologische benaderingen. Honden of dieren in het algemeen zijn anders dan mensen. Ze herstellen sneller en staan niet stil bij het verleden. Dat is de basis van probleemgedrag bij honden om het te herstellen.basis van probleemgedrag bij honden

Een hond leeft altijd in het hier en nu en het probleemgedrag van de hond is een uiting van disbalans. Ergens gaat er iets niet goed. Hierdoor kan de hond niet zijn van nature kalme en ruiste balans laten zien. Een hond is nooit bezig met wat er in het verleden is gebeurt laat het verleden snel achter zich bij de juiste leiding. Heel soms ligt er een medische oorzaak ten grondslag aan het probleemgedrag maar in de overgrote gevallen is het miscommunicatie en gebrekkig leiderschap.

De basis van probleemgedrag bij honden kan zich uiten in allerlei vormen zoals:

  • Het uitvallen aan de lijn naar andere honden of mensen
  • Het trekken aan de lijn
  • Dominant gedrag naar andere honden toe
  • Het blaffen naar of aanvallen van fietsers, hardlopers of auto’s
  • Grommen bij het eten geven
  • Agressief gedrag naar de eigenaar, huisgenoten of andere honden
  • In de weg liggen en weigeren om plaats te maken
  • De bank of het bed bezet houden
  • Speeltjes niet afgeven
  • Weglopen of het niet los kunnen laten van speeltjes en stokken door de hond

Goed Nieuws!

Ondanks dit al dit probleem gedrag van de hond is er goed nieuws. Het goede nieuws is dat het nagenoeg in alle gevallen te corrigeren is. Een hond laat zich vrij gemakkelijk naar een nieuwe regime leiden als er verandering  plaats zal vinden in de oude situatie. Ik help de eigenaar daarbij vaak al in een paar sessies bij hen thuis en soms neem ik mijn hond(en) mee, om het voorbeeld te laten zijn voor de hond en voor de eigenaar. Ik start altijd met een sessie van twee uur waarin ik de basis leg voor de verandering. Soms is dat al voldoende om het probleem te verhelpen. Meestal kom ik nog een paar keer terug na enige tijd om de puntjes op de i te zetten. Dit ook om de eigenaar alert te houden en de verandering blijvend te laten zijn.

Lukt het niet omdat het gedrag teveel is ontspoort. Dan is een roedelopname bij mij thuis nodig waarbij de hond in enkele weken het probleem gedrag af zal leren. Hierbij train ik de eigenaar in de nieuwe regels rondom de hond om met deze hernieuwde start succesvol te laten blijven.

Bel me via +31 (0)621267780 of mail en leg mij je uitdaging voor.